Mezinárodní setkání vozù PORSCHE 1.9. - 3.9. 2006

 
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra -> srazy & akce
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
Rado
Anonymn

PspvekZaslal: t z 05, 2006 5:53 pm    Pedmt: Porsche Autodrom Sosnová 2006 Citovat

Pro ty co tam nebyli, pár fotek na http://porsche911.cz/?sekce=akce
Nvrat nahoru
G.A.S
Site Admin


Zaloen: 18.1.2004
Pspvky: 429
Bydlit: Pod?brady a Praha

PspvekZaslal: t srpen 15, 2006 7:18 am    Pedmt: Mezinárodní setkání vozù PORSCHE 1.9. - 3.9. 2006 Citovat

[u][b][size=24]MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ AUTOMOBILÙ PORSCHE[/size][/b][/u]

[b][size=20]FERDINAND PORSCHE – 131 LET [/size][/b]

[b][size=24]1.– 3.9.2006 [/size][/b]

[b][size=17]Místo konání: Vratislavice nad Nisou (Maffersdorf), mìsto Liberec, Èeská republika [/size][/b]

[size=17][u][b]Program:[/b][/u][/size]

[u][b][i]Pátek 1.9.2006 - Vratislavice nad Nisou[/u][/b][/i]
- od 16.00 hodin pøíjezd prvních úèastníkù do areálu pivovaru KONRAD ve Vratislavicích nad Nisou u Liberce.
- registrace a vzájemné seznamování úèastníkù.
- prohlídka Automuzea
- v 18.00 hodin tradièní [b]Porsche výjezd na Ještìd[/b]. Veèeøe na Ještìdu.
Ubytování v Liberci Vám doporuèujeme si individuelnì zajistit:
- v hotelu Zámecká konírna ve Vratislavicích nad Nisou (tel.: +420 485 161 149)
vzdálené jen 600 m od pivovaru (možnost parkovat v areálu pivovaru)
- v hotelu Ještìd pøímo na vrcholu hory (tel.: +420 485 104 291)
- v levné ubytovnì "Zámeèek" ve Vratislavicích n/N (tel.: +420 486 131 470)
Pøípadnì v dalších ubytovacích zaøízeních v Liberci. Poøadatel ubytování nezajišuje.

[u][i][b]Sobota 2.9.2006 - Autodrom Sosnová u Èeské Lípy[/b][/i][/u]
- od 10.00 hodin sraz majitelù vozù Porsche na autodromu.
- 10.00 - 13.00 hodin - výstava vozidel, zkušební prùjezd závodní dráhy
- 10.00 - 17.00 hodin - možnost motokár na pøipravené dráze
- od 13.00 do 16.00 hodin sportovní odpoledne na autodromu:
jednotlivé jízdy na asfaltové dráze na èas s prùjezdem na kluzkém povrchu a mìøením rychlosti radarem
- po 17.00 hodine odjezd na hotel - PARKHOTEL Nový Bor
- 19.30 veèeøe a následnì spoleèný povídání s nìkolika zajímavými lidmy na spoleèné téma "Porsche".

[u][i][b]Nedìle 3.9.2006 - Vratislavice nad Nisou / Liberec[/b][/i][/u]
- 10.00 hodin setkání v pivovaru KONRAD ve Vratislavicích nad Nisou
- 11.00 hodin položení kvìtin u rodiné hrobky Porsche
- 11.30 hodin zastávka u rodného domu Ferdinanda Porsche
- 12.00 hodin zastávka u prùmyslové školy v Liberci, kam Porsche docházel
- 12.30 hodin vystavení vozidel pøed libereckou radnicí - obìd
- 14.00 hodin konec setkání a odjezd domù[b]Cena úèastnického poplatku setkání: 500,-Kè za vozidlo.[/b]
V cenì je pronájem autodromu a zajištìní programu celého setkání.
Další náklady budou za ubytování a spoleènou veèeøi v Parkhotelu Nový Bor.


Do Liberce pøijedete buï pøes hlavní mìsto Prahu, dále po dálnici R10 / E65 až do Liberce, nebo od Hradce Králové, pøes Jièín, pøípadnì od Dìèína okolo Nového Boru na Liberec. Pøi hledání pivovaru se držte smìrových tabulí [b]Vratislavice nad Nisou[/b], nebo Vám mohou pomoci i smìrovky na prodejnu automobilù RENAULT / DACIA, která je jen 100 metrù od pivovaru.


[size=20][u]Možnosti ubytování v Liberci :[/u][/size]

[size=13][b]**** HOTEL RADNICE[/b][/size], Moskevska 11, CZ – 464 04 Liberec
www.hotelradnice.cz
e-mail: recepce@hotelradnice.cz

[size=13][b]**** HOTEL BABYLON[/b][/size], Kosicka 6, CZ – 460 12 Liberec 3
www.centrumbabylon.cz
e-mail: recepce@centrumbabylon.cz

[size=13][b]**** HOTEL ZELENE UDOLI[/b][/size], Dobiasova 1017, Liberec
www.zelene-udoli.com
e-mail: recepce@zelene-udoli.com

[size=13][b]*** HOTEL JESTED[/b][/size], Horni Hanychov 153, 460 08 Liberec
www.hotel.jested.cz
e-mail: recepce@jested.cz

[size=13][b]*** HOTEL PRAHA[/b][/size], Zelezna ul. 2/1, CZ – 460 01 Liberec 1
www.hotelpraha.net
e-mail: info@hotelpraha.net

[size=13][b]*** HOTEL ARENA[/b][/size], Jeronymova 570/22, CZ – 460 04 Liberec 7
www.hotelarena.cz
e-mail: arena@palacsyner.cz

[size=13][b]*** HOTEL U JEZIRKA[/b][/size], Masarykova 44, CZ – 460 01 Liberec
www.volny.cz/hotel.jezirko
e-mail: hotel.jezirko@volny.cz

[size=13][b]*** HOTEL IMPULS[/b][/size], Hodkovicka 52, CZ – 463 13 Liberec 23
www.hotelimpuls.cz
e-mail: rezervace@hotelimpuls.cz

[size=13][b]AUTOKEMP PAVLOVICE[/b][/size], ul. letna, CZ – 460 13 Liberec 13
www.autocamp-liberec.cz
e-mail: info@autocamo-liberec.cz

Další ubytovací kapacity v Liberci najdete na: www.infolbc.cz[size=24][b][i]PORSCHE CLASSIC CLUB[/i][/b][/size]
[size=24][b]ÈESKÁ REPUBLIKA[/b][/size]

[size=13][u]Jediný Porsche club na svìtì sídlící v rodném domì Ferdinanda Porsche[/u][/size]


Profesor Dr.Ing.h.c.Ferdinand Porsche se narodil 3.9.1875 v obci Maffersdorf, dnes nesoucí název Vratislavice nad Nisou, která je souèást mìsta Liberec v Èeské republice. Od roku 2003 je pøímo v rodném domì Ferdinanda Porsche registrován nový PORSCHE CLASSIC CLUB Èeská republika, který ale svou èinnost datuje již od roku 1985. Aby klub toto rodné místo pøedstavil i dalším fandùm a majitelùm automobilù PORSCHE, tak poøádá pøímo na Porscheho 131. narozeniny, ve dnech 1.-3.9.2006 mezinárodní setkáni sportovních automobilù PORSCHE, nazvané:

Liberec je moderní mìsto se 100 000 obyvateli. Leží na severu Èeské republiky jen 25 kilometrù od hranic s Nìmeckem a Polskem.

Do Liberce pøijedete buï pøes Nìmecko po dálnici A4 / E40 pøes Dresden a dále na mìsto Zittau, kde je hranièní pøechod do Èeské republiky. Nebo mùžete jet napøíè Èeskou republikou, pøes hlavní mìsto Prahu, dále po dálnici R10 / E65 až do Liberce.

Pozor, v Èeské republice je nutné zakoupit na automobil dálnièní známku. Maximální povolená rychlost na dálnici je 130 km/h.


[b][size=12][u]Poøadatel:[/u][/size][/b]

[b][u][size=24]PORSCHE CLASSIC CLUB[/size][/u] [size=22]ÈESKÁ REPUBLIKA[/size][/b]

president klubu : Milan Bumba

[b]Tanvaldská 38, CZ - 463 11 Vratislavice nad Nisou, Èeská Republika[/b]

e-mail: porsche@automuzeum.cz
www.porsche-club.cz
_________________
Tomáši, Beefe, Richarde, Coline nikdy na Vás nezapomeneme! crybaby
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Odeslat e-mail
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra -> srazy & akce asy uvdny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Pejdi na:  
Mete pidat nov tma do tohoto fra.
Mete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group