sraz Vratislavicích nad Nisou probìhne 3. – 5. záøí 2004

 
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra -> srazy & akce
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
G.A.S
Site Admin


Zaloen: 18.1.2004
Pspvky: 429
Bydlit: Pod?brady a Praha

PspvekZaslal: t srpen 17, 2004 12:30 pm    Pedmt: Citovat

[size=24][b][color=orange]Podrobný program:[/color][/b][/size]


[b][color=green][size=18]Pátek 3.záøí 2004 – Vratislavice nad Nisou[/size][/color][/b]

3.záøí 1875 se Ferdinand Porsche narodil právì ve Vratislavicích n/N a tak v den jeho 129.narozenin se uskuteèní setkání..…

[b]Od 14:00 hod. - volný pøíjezd do Vratislavic nad Nisou, na okraji Liberce, do areálu místního pivovaru KONRAD.[/b]

[b] 16:00 hod. – odjezd k rodnému domu Ferdinanda Porsche[/b] s k rodinné hrobce ve Vratislavicích nad Nisou.Poté pøejezd do Liberce k pamìtní desce na Prùmyslové škole, kde F.Porsche studoval.

[b] 18:00 hod. – návrat do pivovaru[/b], spoleèné posezení v šenku, klubová beseda, promítání videa o Porsche

Ubytování v Liberci si každý úèastník zajistí sám dle vlastních nárokù. [u]Ubytovna Košická[/u] [b]486 131 470[/b], [u]**Hotel Liberec[/u] [b]482 710 028[/b], [u]***Hotel Zelené Údolí[/u] [b]485 133 891[/b], [u]***Grandhotel Zlatý Lev[/u] [b]485 256 700[/b]. Možnost parkovat vozy ve støeženém areálu pivovaru. Rozvoz na ubytování a ranní svoz (bus).

[b][color=green][size=18]Sobota 4. záøí 2004 – letištì Hoškovice[/size][/color][/b]

Sportovní letištì Hoškovice se nachází nedaleko Mnichova Hradištì. Nejvhodnìjší pøíjezd po rychlostní komunikaci Praha – Liberec s odboèením na obec Bøezina. Letištì má více jak 10 m širokou a 2500 metrù dlouhou betonovou plochu používanou již mnoho let pro rùzné rychlostní testy.

[b]od 10:00 hod. do 12:00 hodin – pøíjezd úèastníkù[/b],
registrace, vystavení vozidel, vzájemné seznamování s pøáteli.

[b]13:00 – 16:00 hod. – závody ve sprintu, slalomu a max. rychlosti[/b]

[b]16:00 – 17:30 hod. – pøesun z letištì do Harrachova na hotel Fit Fun[/b]
Délka pøesunu cca 50 km.

[b]17:00 – 19:00 hod. – ubytování na hotelu FIT FUN Harrachov[/b]
(celou noc od 19:00 do 7:00 hod. budou vozidla hlídána bezp. službou a noèní odjezd bude možný jen pøi pøedložení OTP od vozu a osobních dokladù majitele).

[b]19:00 – 21:00 hod. – spoleèná slavnostní veèeøe[/b]

[u][b]od 21:00 hod. – posezení s hudbou a povídáním na téma PORSCHE[/b][/u]
Vyhlášení odpoledních závodù a plány èinnosti klubu v roce 2005. Svùj pøíspìvek na téma PORSCHE pøislíbil [b]Theodor Pištìk [/b]– celoživotní milovník vozù Porsche, [b]Jaroslav V. Juhan [/b]– závodník na Porsche v 50.letech, osobní pøítel Ferryho Porsche, [b]Princ Maximilian von Croy [/b]– Porsche diesel, [b]Arnošt Neubauer [/b]– závodník na historickém voze Porsche 911 v Mistrovství Evropy, [b]Eduard Hrudka [/b]a další.

[size=18][b][color=green]Nedìle 5. záøí 2004 – Harrachov[/color][/b][/size]

[b] 8:00 – 9:00 hod. – snídanì[/b]

[b]10:00 – 12:00 hod. – návštìva hornického muzea v Harrachovì[/b]

[b]12:00 hod. – ukonèení Porsche setkání 2005[/b], obìd, odjezd domù


[size=24][b][color=orange]Náklady na setkání[/color][/b][/size]

[b][u]Úèastnický poplatek [/u]– auto + 1 osoba na víkend = 1 000,- Kè[/b]
Z této èástky je hrazeno páteèní obèerstvení v pivovaru KONRAD, pronájem letištì a poøadatelù, mìøení rychlosti, sobotní slavnostní veèeøe, hudba, noèní ostraha vozidel, plakety, poháry, a další náklady spojené s organizací akce

[size=14]Èlenové Dr.Ing.h.c.F.Porsche klubu mají 50% slevu.[/size]

[b][u]Další osoba ve voze která se zúèastní slavnostní veèeøe = 350,- Kè[/u][/b] Bez oznaèení nebude možné se sobotního veèera zúèastnit !!!

Návštìvníci, kteøí pøijedou pouze jako diváci sobotního zápolení vozù Porsche s èasem, uhradí parkovné 100,- Kè / auto.

[u][b]Ubytování v Liberci [/b][/u]si každý hradí sám podle individuelního požadavku.

[size=14][b]Ubytování v hotelu FIT FUN v Harrachovì se hradí pøi presentaci po pøíjezdu na setkání :[/b][/size]
[u]Dvoulùžkový pokoj se snídaní = 460,- Kè / osobu[/u]
[u]Jednolùžkový pokoj se snídaní = 670,- Kè / osobu[/u]

Doporuèujeme [b]rezervovat ubytování [/b]pøedem [b]tel.: 607 80 25 70 [/b]- SMS,
nebo e-mailem na : [b]porsche@automuzeum.cz[/b]
_________________
Tomáši, Beefe, Richarde, Coline nikdy na Vás nezapomeneme! crybaby
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Odeslat e-mail
MufZaloen: 23.3.2004
Pspvky: 31
Bydlit: Praha

PspvekZaslal: t srpen 17, 2004 7:40 am    Pedmt: Re: sraz Vratislavicích nad Nisou probìhne ve dnech 3. – 5. Citovat

Nìjaký bližší info nemáte? Jako tøeba kde je sraz, jaké bude vstupné, tedy jestli vùbec nìjaké.
Jinak já urèitì pojedu (a nebudu sám :-)
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW strnky
FreedomZaloen: 1.2.2004
Pspvky: 18
Bydlit: Praha

PspvekZaslal: st bezen 17, 2004 8:39 am    Pedmt: sraz Vratislavicích nad Nisou probìhne 3. – 5. záøí 2004 Citovat

Už tradièní podzimní Porsche setkání poøádané letos na oslavu již 129. narozenin Ferdinanda Porsche v jeho rodných Vratislavicích nad Nisou probìhne ve dnech [color=red][b]3. – 5. záøí 2004.[/b][/color]
3.9.2004 – Oslava 129. narozenin ve Vratislavicích n/N

4.9.2004 – Sportovní den na letišti Hoškovice u Mnichova Hradištì

5.9.2004 – Odpoèinkový den v Harrachovì

jedete nebo znáte òáke podrobnosti o srazu?
Napiš te!
_________________
S pozdravem grafik Freedom
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW strnky
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra -> srazy & akce asy uvdny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Pejdi na:  
Mete pidat nov tma do tohoto fra.
Mete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group